April 2017

Dit is weer COIDA tyd!

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes (Engels: Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act (“COIDA”)) is a statutêre versekeringspolis vir jou werknemers en betaal aan hulle vergoeding as hulle sterf, beseer word, ongeskik raak of ‘n beroepsiekte opdoen terwyl hulle by die werk is. Werkgewers moet ‘n jaarlikse opgawe indien voor of op […]

Dit is weer COIDA tyd! Read More »

Sukkel Jy Om ‘n Terugbetaling Van ‘n Belastingkrediet Te Ontvang? Belasting Ombud Gaan SARS Stelsels Ondersoek

Twee maande gelede het ons daaroor geskryf dat die Belasting Ombud nou meer onafhanklik is van SARS, en dit het die Ombud nie lank geneem om sy magte te begin uitoefen nie. Meer as die helfte van klagtes wat die Ombud ontvang, handel oor die lang tyd wat dit neem vir krediete om aan belastingbetalers

Sukkel Jy Om ‘n Terugbetaling Van ‘n Belastingkrediet Te Ontvang? Belasting Ombud Gaan SARS Stelsels Ondersoek Read More »