Dit is weer COIDA tyd!

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes (Engels: Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act (“COIDA”)) is a statutêre versekeringspolis vir jou werknemers en betaal aan hulle vergoeding as hulle sterf, beseer word, ongeskik raak of ‘n beroepsiekte opdoen terwyl hulle by die werk is.

Werkgewers moet ‘n jaarlikse opgawe indien voor of op 31 Mei hierdie jaar.

Die opgawe kan aanlyn gedoen word en is relatief eenvoudig. Dit is ook nie duur nie.

Administrasie

Daar is heelwat administrasie om te doen as een van jou werkers beseer sou word. Maak seker dat jy ‘n aangewese persoon daarvoor het.

Werknemer definisie is wyd

Tydelike werkers en leerlingwerkers word ingesluit.

Betrek jou personeel

Jou personeel dra nie by tot die fonds nie, maar kan voordele daaruit ontvang. Maak hulle betrokke om die werkplek veiliger en siektevry te kry. Dit sal spangees en ‘n gevoel van aanvaarding in die besigheid bevorder.

Laastens, as jy nie aan die wet voldoen nie, kan jy nie ‘n brief van goeie reputasie (Engels: letter of good standing) kry nie, wat beteken dat jy nie kan tender vir sekere werk nie. Boetes kan ook opgelê word vir nie-nakoming.