Kopers en verkopers: Die 2017 begroting

Die nuutste tabel vir die berekening van Hereregte

‘n Brokkie goeie nuus in die 2017 Begroting was dat die Hereregte drempel met 20% verhoog is van R750,000 tot R900,000. Dit behoort eerste kopers asook kopers wat eiendomme wil verhuur te help. Hopelik word die eiendomsmark hierdeur gestimuleer. Selfs vir kopers aan die hoër kant van die spektrum is daar darem die goeie nuus dat daar geen verhoging van hereregte in die algemeen aangekondig is nie.

Kyk na tabel 1 vir verdere besonderhede.

Verkopers wat nie-inwoners is

As jy nie in Suid-Afrika woonagtig is nie en jy verkoop ‘n eiendom vir meer as Twee Miljoen Rand, beteken dit dat jou transaksie onderhewig is aan ‘n weerhoudingsbelasting. Die Koper is regtens verplig om ‘n bepaalde bedrag van die koopprys terug te hou en hieroor aan SARS verantwoording te doen. Die verkoper kan in sommige gevalle aansoek doen vir ‘n belastingaanwysing om belasting teen ‘n laer of selfs nul koers te weerhou – vra jou aktebesorger hieroor. Indien jou werklike belastingaanspreeklikheid met verloop van tyd bepaal word en minder is as die bedrag wat teruggehou is, sal die balans aan jou terugbetaal word.

Met die verhoging in algemene belasting vanaf 1 Maart, het die bedrae van weerhoudingsbelasting dienooreenkomstig verhoog, soos per tabel 2.