SARS en die Spesiale Vrywillige Openbaarmakingsprogram (“the Special Voluntary Disclosure Programme SVDP”) Die tyd is op hande!

“The SVDP is meant for individuals and companies who have not in the past disclosed tax and exchange control defaults in relation to offshore assets” (SARS)

Soos aangedui deur SARS handel hierdie Spesiale Vrywillige Openbaarmakingsprogram van SARS oor belasting en valutabeheer aangeleenthede wat spruit uit buitelandse bates.

Indien jy oor buitelandse bates beskik en jy is onseker of jy vir hierdie program moet aansoek doen, is dit aanduidend dat jy sonder versuim advies en duidelikheid hieroor moet verkry.

  • Die sperdatum is 31 Augustus 2017. Onthou dat jy tyd nodig gaan hê om jou inligting en dokumente bymekaar te kry en om jou oortuigende voorlegging aan SARS te finaliseer.
  • Teen die einde van September 2017 – ja, teen die einde van volgende maand, gaan SARS deel wees van en toegang hê tot die outomatiese uitruil van belasting en finansiële inligting van meer as 50 lande se belastingowerhede. Dit is as deel van die OECD lande se “Common Reporting Standard” en teen September 2018 gaan hierdie getal deelnemende lande uitbrei tot ‘n aangeduide honderd lande.